Saaremaal 89,0 MHz
         Hiiumaal 88,7 MHz
              Läänemaal 89,4 MHz


           Raadio internetis
             24 kbps mono


                                                                      SAATEKAVA                                         

                                                                        Esmaspäev

06.00 Piibel kaanest kaaneni
06.45 Piiblivõti
07.00 ER uudised + saatekava + Hommikusõnum +           Kirkuse kütkeis + Ususaladus
08.30 Hommikusõnum
08.45 Piiblivõti
09.00 ER uudised, teated, saatekava
09.30 Piiblilugemine ( Salvestatud avalikul           piiblilugemisel Oleviste kirikus )
10.00 Järjejutt.
11.00 Pühapäevajutlus Tallinnast Nõmme / Oleviste kl12
12.00
ER uudised, teated , saatekava
12.30 Kärdla baptistikoguduse pühapäevane sõnum
14.00 Vaimulik varasalv ( Osvald Tärk)
15.00 ER uudised
15.30 Piibel kaanest kaaneni
16.00 järjejutt
17.00 Muusika ja ülistus (Margit Prantsus)
18.00 ER Päevakaja, teated, saatekava
18.30 "Sinu riik tulgu"
19.30
Joyce Meyeri saade "Rõõmuga täidetud elu",          tõlgib Raili Robbie
20.00 Iisrael ja meie / Läbi Iisraeli
21.00 Õhtujutt
21.15 Tõlkesaade (Lea Lääts)
22.00 Räägime asjast (Mart ja Martin Helme)
23.00 Külalisestuudio / Teelised
00.00 Tagasi piibli juurde ( Ingl. keelne saade )
01.00 Kõneleb Allan Kroll
03.00 Järjejutt
04.00 Vaimulik varasalv ( Osvald Tärk)
05.00 Piiblilugemine

                                                                           Teisipäev

06.00 Piibel kaanest kaaneni. Aare Kimmel
06.45 Piiblivõti.
07.00 ER uudised + saatekava + Hommikusõnum +           Kirkuse kütkeis + RaamatuteRaamat
08.30 Hommikusõnum
08.45 Piiblivõti
09.00 ER uudised + päevasõna
09.30 Piiblilugemine ( Salvestatud avalikul           piiblilugemisel Oleviste kirikus )
10.00 Järjejutt.
11.00 Pühapäevajutlus Tartust Saalem / Kolgata
12.00
ER uudised, teated , saatekava
12.30 Sõnum Tallinna Valguse Tee koguduse           teenistuselt
14.00 Piiblisõnum. (Udo Veevo)
15.00 ER uudised
15.30 Piibel kaanest kaaneni. (Aare Kimmel)
16.00 Järjejutt.
17.00 Uus muusika. (Taaniel Rooso)

18.00 ER uudised, saatekava, teated
18.30 Shalom (Margit Prantsus)
19.30 Tunnistus ja sõna (Ülo Niinemägi)
20.00 Missioonikandja (I. Luide)
21.00 Õhtujutt
21.15 Eestpalvesaade
22.00 Yheskoos / Naistejutud / Peresaade /           Meestele
23.00 Elust enesest.(Tamaara Tammekänd)
00.00 Tagasi piibli juurde ( Ingl. keelne saade )
01.00 Sõnum Tallinna VT
02.00 Missioonikandja
03.00 Järjejutt
04.00 Piiblisõnum. (Udo Veevo)

05.00 Piiblilugemine ( Salvestatud avalikul   piiblilugemisel   Oleviste kirikus )

                                                                           Kolmapäev

06.00 Piibel kaanest kaaneni
07.00 ER uudised + saatekava + Hommikusõnum           + Kirkuse kütkeis
08.30 Hommikusõnum
08.45 Piiblivõti
09.00 ER uudised + päevasõna

09.30 Piiblilugemine ( Salvestatud avalikul piiblilugemisel           Oleviste kirikus )
10.00 Järjejutt.
11.00 Pühapäevajutlus- Joosep Tammo / Meego           Remmel / Erki Tamm
12.00
ER uudised, teated , saatekava
12.30 Sõnum Olevistest
14.00 Vaimulik varasalv - Piiblitund
15.00 ER uudised
15.30 Piibel kaanest kaaneni
16.00 Järjejutt.
17.00 Playlist ( Timo Lige )
18.00 ER päevakaja, teated, saatekava
18.30 Suur pööre/Või mida iganes
20.00 AuSuNimele-AetBarinov 1x kuus ,          Sinepiivake - TamaaraTammekänd
21.00 Õhtujutt
21.15 Hingevaod
22.00 Eestimaa ärka
23.00 Plusspunkt / Pusle
24.00 Tagasi piibli juurde ( ingl. keelne saade )
01.00 Sõnum Olevistest
02.00 Sinepiivake
03.00 Järjejutt
04.00 Vaimulik varasalv - Piiblitund
05.00 Piiblilugemine ( Salvestatud avalikul           piiblilugemisel  Oleviste kirikus )

                                                                          Neljapäev

06.00 Piibel kaanest kaaneni
06.45 Piiblivõti
07.00 ER uudised + saatekava + Hommikusõnum +           Kirkuse kütkeis + mõtted"TulgeVeeJuurde"
08.30 Hommikusõnum
08.45 Piiblivõti
09.00 ER uudised + päevasõna

09.30 Piiblilugemine ( Salvestatud avalikul           piiblilugemisel Oleviste kirikus )
10.00 ER uudised, Järjejutt.
11.00
Pühapäevajutlus Võrust (Toivo Teekel)
12.00 ER uudised, teated, saatekava
12.30
Sõnum Türi Misjonikirikust
14.00 Vaimulik varasalv - Imant Ridaliste/Kaljo           Raid/Hugo Oengo/Arpad Arder
15.00 ER uudised, teated, saatekava
15.30 Piibel kaanest kaaneni (A. Kimmel)
16.00 Järjejutt.
17.00 Sõnum muusikas / Linnulennul
18.00 ER päevakaja, teated, saatekava
18.30 Raadio arhiivist
20.00 Tõde otsides / Tunneta ja Märka /           Eelimi allikad
21.00 Õhtujutt
21.15 Vana lint
22.00 Ilmaelu (Timo Lige,Tarmo Kähr,Enn Veevo) /           Keset Küla (Anti Toplaan ja...)
23.00 Yhiskonnapeegel / Suu soojaks / Sõdalase          tund / OlemineOlemasolemine

24.00 Tagasi piibli juurde ( ingl. keelne saade )
01.00
Sõnum Türi Misjonikirikust
02.00 Tõde otsides/Tunneta ja Märka/Eelimi allikad
03.00 Järjejutt
04.00 Vaimulik varasalv  
05.00 Piiblilugemine ( Salvestatud avalikul           piiblilugemisel Oleviste kirikus )

                                                                            Reede

06.00 Piibel kaanest kaaneni
06.45 Piiblivõti

07.00 ER uudised + saatekava + Hommikusõnum +           Kirkuse kütkeis + Hingehoid
08.30 Hommikusõnum
08.45 Piiblivõti.
09.00 ER uudised + päevasõna
09.30 Piiblilugemine ( Salvestatud avalikul piiblilugemisel Oleviste kirikus )
10.00 Järjejutt
11.00 Pühapäevajutlus-  Võrust (Toivo Teekel)
12.00 ER uudised, teated , saatekava
12.30 Sõnum Tallinna Elimi kirikust
14.00 Vaimulik varasalv (Teedi Tüür)
15.00 ER uudised + saatekava

15.30 Piibel kaanest kaaneni
16.00 Järjejutt
17.00 Muusikatund
18.00 ER uudised
18.30 KarmeliNeljapäev / Kõne
20.00 Meie Misjon / Igihaljas inimene / Koolikell /         Raamatutund
21.00 Õhtujutt
21.15
Ususaladus (Timo Lige)
22.00
Objektiiv / Mina ja maailm
23.00 Piibliõpetaja D. Pawsoni jutlusi loeb Heli Tammemaa
24.00 Tagasi piibli juurde ( ingl. keelne saade )
01.00 Sõnum     Tallinna Elimi kirikust
02.00 MeieMisjon/IgihaljasInimene/Koolikell/Raamatutund
03.00 Järjejutt
04.00 Vaimulik varasalv
05.00 Piiblilugemine


                                                                       Laupäev

06.00 Piibel kaanest kaaneni
06.45 Piiblivõti
07.00 Ilmaelu / Keset küla
08.00 Hommikusõnum
08.45 Piiblivõti
09.00 Hommikuprogramm.
10.00 Oleviste tund
11.00 Sõnum muusikas
/ Linnulennul
12.00
Ilmaelu / Keset küla
13.00 Suur Pööre / VõiMidagiMuud
15.00
 Raamatute raamat
16.00 Shalom. Stuudios Margit Prantsus
17.00 Elust enesest. T. Tammekänd

19.00 Objektiiv / Mina ja maailm

20.00 Ususaladus

21.00 Uus muusika. (Taaniel Rooso)                                                  
22.00 Kõneleb pastor Neemo Raasik
         + m
uusikasaateid ja saateid


                                                                      Pühapäev

06.45 Piiblivõti
07.45 Piiblivõti
08.00 Hommikusõnum
08.30 Õnnesoovidesaade
10.00 
Piibel maailmas + 1x kuus Maitse misjonit
11.00 Otseülekanne Kuressaare Siioni kirikust
13.00 
Pleilist
14.00 Kuressaare Laurentiuse koguduse tänane teenistus
16.00 Teenistus metodistikirikust Kuressaare /Haapsalu
18.00 Rakvere "Karmel"
19.30 Haapsalu Baptistikoguduse tänane koosolek
21.00 Kuressaare "Siion" kordus
22.30 Tallinna Valguse Tee kogudus
MÕISTA JUMALA KALENDRIT
Evolutsioon 

 

 

 

 

 

 

 

 Kristlik Wärav

  USK JA TEADUS

 MTÜ Kuressaare Pereraadio Tel. 45 24480  Tallinna tn 45 Kuressaare 93811

  pereraadio@gmail.com

  kuressaare@pereraadio.ee

 Toeta hea sõnumi kuulutust, konto numbrid  siin