Ajakohane kogudus......Kuula!
Bileami palve................Kuula!
Eelija mantel................Kuula!
Elukooli õppemaks.......Kuula!
Iiobi lugu......................Kuula!
Juudas Iskariot.............Kuula!
Kaini ohver...................Kuula!
Tänulikkus...................Kuula!
Copyright Kuressaare Pereraadio
Raadio piiblikool - Allan Kroll