Iisraeli kultuuritegelane Regina Pats..................Kuula!
Maria Tolbast juudi kunstnikud Sileesias...........Kuula!
Mark Robak tema internetiportaal.....................Kuula!
Paasapyhad 2006 pearabi Rabbi Shmuel Kot....Kuula!
Viimane tunnistaja Ruta Pels...........................Kuula!
Ülevaade kevadreisist Iisraeli Vosu...................Kuula!


Copyright Kuressaare Pereraadio
Iisrael ja meie